Als erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg wil Korian Home Care zich richten op een aantal specifieke doelgroepen. Binnen een steeds wijzigend zorglandschap probeert Korian Home Care via haar gespecialiseerde zorg een vaste waarde te zijn voor:

 • Mensen met een beperking en hun naasten
 • Personen met dementie en hun omgeving
 • Mensen met een psychische problematiek en hun verwanten
 • Palliatieve patiënten.

Om dit te kunnen realiseren, hebben wij zowel binnen onze gezinszorg als binnen onze aanvullende thuiszorg medewerkers die gespecialiseerd zijn in één van de bovenstaande domeinen vanuit hun praktijkervaring én via bijkomende opleidingen en intervisies.
De kostprijs wordt berekend op basis van de gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Onze medewerkers zijn professioneel opgeleid en staan garant voor een kwaliteitsvolle begeleiding.

Zorg op maat voor mensen met een beperking

Korian Home Care heeft een gespecialiseerd aanbod om mensen met een beperking en hun naasten te ondersteunen in het dagdagelijkse leven.

Wij zijn er voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), personen met een fysieke en/of mentale beperking (MS, ALS, ziekte van Parkinson, een visuele of auditieve beperking,…). Ook mensen die genieten van de persoonsvolgende financiering via een basisondersteuningsbudget (BOB) of een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen beroep doen op onze gespecialiseerde gezins- en aanvullende thuiszorg.

De hulp wordt steeds in samenspraak met de cliënt afgestemd op zijn/haar noden, zowel qua taakinhoud als qua frequentie.

Zorg op maat voor mensen met een psychische problematiek

Dementie, psychische zorgKorian Home Care heeft een gespecialiseerd aanbod om mensen met een psychische problematiek en hun naasten te ondersteunen in het dagdagelijkse leven.

Wij bieden ondersteuning aan mensen met heel uiteenlopende problematieken, zoals een bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen (borderline, paranoia,…), schizofrenie, depressie, fobieën of een posttraumatische stressstoornis. Ook mensen met een verslavingsproblematiek kunnen beroep doen op onze gespecialiseerde gezins- en aanvullende thuiszorg.

De hulp wordt steeds in samenspraak met de cliënt afgestemd op zijn/haar noden, zowel qua taakinhoud als qua frequentie.

Zorg op maat voor personen met dementie

Korian Home Care heeft een gespecialiseerd aanbod om personen met dementie en hun naasten te ondersteunen in het dagdagelijkse leven.

Hiertoe heeft Korian Home Care een referentiepersoon dementie in dienst. Deze referentiepersoon coacht en adviseert onze dementiekundige basiszorgverleners, die bij personen met dementie aan huis komen. Deze dementiekundige basiszorgverleners zijn specifiek opgeleid in het verlenen van zorg aan personen met dementie thuis en hebben ook een pak ervaring waarop zij kunnen terugvallen. Bovendien worden zij permanent bijgeschoold en ondersteund om een optimale en kwalitatief hoogstaande zorg op maat van de cliënt met dementie te kunnen bieden.

De hulp wordt steeds in samenspraak met de cliënt afgestemd op zijn/haar noden, zowel qua taakinhoud als qua frequentie.

Zorg op maat voor personen met een palliatieve zorgnood

Korian Home Care heeft een gespecialiseerd aanbod om zorg op maat aan te bieden voor personen met een palliatieve zorgnood.

Met onze palliatieve zorg bieden we niet-medische ondersteuning tijdens deze zorgperiode. De hulp wordt op vraag van de hulpbehoevende of zijn/haar omgeving opgestart en blijft zolang dit gewenst wordt. Onze palliatieve zorgkundige biedt discrete hulp op verschillende gebieden:

 • Ondersteuning bij de verzorging van de zorgbehoevende
 • Mentale ondersteuning voor de zorgbehoevende en zijn omgeving
 • Ondersteuning bij allerhande huishoudelijke taken
 • Hulp bij ontvangen van bezoek

Onze palliatieve zorgkundigen worden professioneel opgeleid en worden permanent bijgeschoold.

De hulp wordt steeds in samenspraak met de cliënt afgestemd op zijn/haar noden, zowel qua taakinhoud als qua frequentie.

Hebt u graag meer informatie?


 • Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij jouw gegevens verwerken.

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.