De dienstencheque is een gesubsidieerd betaalmiddel waarmee u als klant een werknemer van een erkende onderneming kan betalen voor huishoudelijk werk in en rond de woning.

Per gepresteerd uur betaalt u één dienstencheque, die 9 euro kost. Per gebruiker kunnen er maximum 500 dienstencheques per jaar besteld worden. Wie meer dan 400 cheques per jaar bestelt, betaalt 10 euro in plaats van 9 euro per bijkomende dienstencheque.

U geniet echter van een belastingvoordeel wanneer u in Vlaanderen woont. Dit betekent dat een dienstencheque van 9 euro u in realiteit slechts 7,20 euro kost.

Een gezin  met twee meerderjarige gebruikers kan maximaal 1.000 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (800 dienstencheques aan 9 euro en 200 dienstencheques aan 10 euro).

Bent u een alleenstaande ouder met één of meerdere kinderen ten laste? Dan kan u jaarlijks beroep doen op een verhoogde aankooplimiet van 2000 dienstencheques aan 9 euro.

Ook indien u een beperking of handicap heeft, heeft u recht op 2000 dienstencheques per jaar aan 9 euro.  Dit geldt ook voor ouders met een minderjarig kind dat een beperking of handicap heeft.

Als u zelfstandige bent en u wilt na uw bevallingsrust weer aan het werk gaan, dan kunt u via uw sociale verzekeringsfonds 105 gratis dienstencheques krijgen. U dient een aanvraag in bij uw sociale verzekeringsfonds, ten laatste 15 weken na de bevallingsdatum.

Wenst u dienstencheques te bestellen of meer informatie over het systeem:

www.titre-service.brussels , www.titres-services.wallonie.be