Goed omgaan met persoonsgegevens

Uw privacy is heel erg belangrijk voor ons. Om die reden hebben wij meerdere toegewijde privacyverklaringen opgemaakt om u te informeren over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens(zijnde alle informatie die u als persoon identificeert of identificeerbaar maken) en hoe u controle over deze gegevens kunt uitvoeren. Om onze transparantie en uw gebruiksgemak te verhogen, bieden wij via deze landingspagina een centraal overzicht aan van deze privacyverklaringen.

Elk van de verklaringen behandelt een specifieke context of dienstverlening en de bijhorende relatie die wij met u in dit verband kunnen onderhouden. Lees de privacyverklaringen die voor u relevant zijn aandachtig door, aangezien deze uw rechten en plichten ten opzichte van Korian Belgium bevat.

Onafhankelijk van de specifieke context is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens onderworpen aan strikte voorwaarden. Korian Belgium handelt onder meer steeds in overeenstemming met:

  1. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens (“AVG” of “GDPR”); en/of
  2. alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening.

Onze privacyverklaringen kunnen regelmatig worden herwerkt. De meest recente tekst is degenedie u terugvindt op deze pagina. Wanneer wij belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u via de website op de hoogte stellen van zulke aanpassingen.