Korian Home Care Visie

Korian Home Care organiseert een totaalconcept aan zorg- en dienstverlening.
Met onze kwaliteitsvolle thuiszorg, thuisverpleging en administratieve begeleiding willen we iedereen die zorg nodig heeft, jong of oud, gedurende een korte of langere periode, thuis veilig kunnen ontzorgen. Dit doen we met hart en ziel, persoonsgericht, op maat en met respect voor ieders waardigheid. Bovendien bieden we niet alleen volledige ondersteuning en omkadering bij u thuis, maar ook aan uw familie en naasten.

Korian Home Care Missie

We streven ernaar u en uw netwerk volledig en individueel te ondersteunen zodat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde thuisomgeving kan blijven. Hierbij zijn onze basiswaarden vertrouwen, initiatief en verantwoordelijkheid belangrijke pijlers.

Basiswaarden Korian Home Care

Vertrouwen

Vertrouwen is het kloppend hart van onze organisatie. U kan ten alle tijden op onze medewerkers rekenen. We ontzorgen u graag. Vertrouwen betekent eerlijkheid en respect tegenover u en uw familie in alle omstandigheden.
Bij Korian Home Care streven we naar een evenwicht tussen uw wensen enerzijds en de mogelijkheden van de medewerker en de organisatie anderzijds.
Met dat in het achterhoofd faciliteren we een omgeving waarin zowel u als uw familie en onze medewerkers de ruimte krijgen tot initiatief en autonomie. Zo wordt elke vraag met de nodige aandacht beluisterd en behandeld, altijd met respect voor uw eigenheid en privacy. Dit draagt bij tot het verhogen van het welzijn en veiligheid van alle partijen.

Initiatief

We stimuleren eigen initiatief bij onze medewerkers. We moedigen hen aan om oplossingsgericht te denken en te werken in hun dagdagelijkse taken en open te staan voor verandering en innovatie, daar waar het beter kan. Hierbij hebben we aandacht voor technologische ontwikkelingen ter ondersteuning, volgen we de nieuwste ontwikkelingen binnen de thuiszorg en stimuleren we samenwerking.

Verantwoordelijkheid

We houden rekening met de impact van onze werking op het milieu en dragen duurzaamheid, het klimaat en biodiversiteit hoog in het vaandel. We nemen een actieve rol als vertegenwoordiger van de thuiszorg in de breedste zin van het woord en in alle mogelijke overlegorganen, zowel lokaal als regionaal.

Onze filosofie: Positive Care

Dankzij onze ‘Positive Care filosofie’ (*) bieden we u een kwaliteitsvol leven: we focussen op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Uw autonomie staat centraal.

We staan voor kwaliteitsvolle zorg. Onze medewerkers krijgen de kans om extra opleidingen te volgen in onze Korian Academie. Daarnaast investeren we ook in niet-medicamenteuze behandelingen zodat we op een alternatieve manier aan preventie en gezondheidszorg doen. We maken daarbij gebruik van innovatieve toepassingen.

(*) Positive care behoort tot het Active Ageing concept van de Wereldgezondheidsorganisatie dat verouderen ziet als een positief gegeven.