21
sep

Zorg en ondersteuning voor dementie in Vlaanderen Wereld Alzheimer dag

België heeft naar schatting 200 000 mensen met dementie en een geschatte verdubbeling van dit cijfer wordt verwacht tegen 2070. Er wordt hard gewerkt om deze voorspelde groei het hoofd te bieden, op een medische oplossing wordt het echter nog even wachten.

In de beginfase is dementie lastig te herkennen. Het kan gaan om taal- en oriëntatieproblemen, gedragsveranderingen maar ook andere symptomen. Dit zorgt ervoor dat er niet altijd meteen de vinger op gelegd kan worden waardoor ook de definitieve diagnose op zich laat wachten.

De huisarts als startpunt

Denk je symptomen te herkennen, dan is de huisarts de aangewezen persoon om als eerste contact mee op te nemen. Ook de apotheker kan je heel wat nuttige informatie bezorgen.

 Wat na de diagnose van dementie?

Wie dementie heeft woont meestal nog gewoon thuis. De zoektocht naar hulp en ondersteuning begint echter meestal pas als de zorg te belastend wordt.
Gelukkig is er heel wat kwaliteitsvolle ondersteuning beschikbaar voor personen met dementie en hun mantelzorger. Het aanbod varieert van regio tot regio, de Sociale Dienst van je gemeente helpt je graag verder.

Ondersteuning en zorg voor personen met dementie en hun mantelzorger

We lijsten hierbij een reeks van mogelijkheden voor zorg en ondersteuning op.

Alzheimer Liga Vlaanderen

Alzheimer Liga Vlaanderen is eveneens een aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alzheimer Liga Vlaanderen organiseert praatcafé’s en biedt een waaier aan opleidingen. Infolijn: 0800 15 225.

Vlaams Expertisecentrum Dementie

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en haar regionale expertisecentra zijn voor iedereen het aanspreekpunt voor vragen rond dementie.

Praatcafés en familiegroepen (jong) Dementie

Hier kan je terecht voor contact met lotgenoten.

Regionale praatcafés behandelen telkens een specifiek onderwerp in een gemoedelijke sfeer met een drankje erbij. Mantelzorgers, familieleden en personen met dementie zijn steeds welkom.
Vind een praatcafé in jou buurt via jouw regionaal expertisecentrum op de dementie.be (zoekveld rechtsboven).

De Familiegroepen (Jong)Dementie worden in 5 provincies georganiseerd. Ze zijn specifiek gericht naar familieleden en mantelzorgers van personen met dementie om elkaar te steunen en ervaringen uit te wisselen.

Gezinszorg – hulp aan huis

Heb je behoefte aan ondersteuning bij de huishoudelijke of verzorgende taken? Dan kan je rekenen op een helpende hand via Gezinszorg. Hulp aan huis die snel kan opgestart worden voor wie hier nood aan heeft.

Thuisverpleging – hulp aan huis

Op voorschrift van de arts kan een verpleegkundige aan huis de nodige medische zorgen toedienen.

Nachtopvang thuis

In bepaalde regio’s kan je gebruik maken van de medewerkers van Nachtzorg om een aantal nachten per week de zorg over te nemen.

Nachtopvang in een woonzorgcentrum

Ook in sommige woonzorgcentra kan je voor nachtzorg terecht. De persoon met dementia verblijft dan enkel ’s nachts in het centrum. Informeer je bij woonzorgcentra in je buurt.

‘Dementie en nU’ Psycho-educatie

Een reeks groepsgesprekken waarbij mantelzorgers onder begeleiding van een coach meer leren over hun draagkracht, mogelijkheden en kwetsbaarheden. De Dementie en nU reeks wordt aangeboden op verschillende plaatsen.

Psychologische begeleiding

Heb je als mantelzorger nood om je hart luchten, dan kan je beroep doen op professionele begeleiding bij de Verenigingen voor Mantelzorgers en gebruikers . Ook op de steun van een psychotherapeut kan je steeds rekenen wanneer het wat moeilijker gaat.

CADO of NOAH

Kleinschalige dagopvang waar samen met verzorgenden dagdagelijkse activiteiten als boodschappen, koken en de krant lezen worden gedaan. Informeer je bij de Sociale Dienst van je gemeente.

Dagverzorgingscentrum (DVC)

Opvang en verzorging voor ouderen vanaf 65 jaar. Activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten. Bekijk hier de overzichtspagina met dagverzorgingscentra van het Departement Zorg.

Centrum voor kortverblijf (CVK)

Tijdelijke opvang en verzorging (max. 60 opeenvolgende dagen, 90 dagen op jaarbasis) waarbij je kan kiezen voor dag-, nachtopvang of beide. Bekijk hier de overzichtspagina met kortverblijven van het Departement Zorg.