Missie Korian Home Care

Korian Home Care organiseert een totaalconcept aan zorg- en dienstverlening. Wij bieden kwaliteitsvolle, deskundige, persoonlijke en administratieve begeleiding voor iedereen die een korte of langere periode ondersteuning nodig heeft in de thuisomgeving.

Korian Home Care is een onafhankelijke organisatie en opteert voor maximale autonome hulp- en dienstverlening gespreid over alle groepen in de samenleving, op maat van de cliënt.

Visie

Vanuit haar totaal hulpverleningsprofiel streeft Korian Home Care naar een volledige en individuele ondersteuning van de cliënt en zijn netwerk met de bedoeling de cliënt zo lang mogelijk in zijn vertrouwde thuisomgeving te begeleiden.

Korian Home Care werkt doelgericht waarbij het belang van de cliënt en de medewerker centraal staan. We streven naar een evenwicht tussen de wensen van de cliënt enerzijds en de mogelijkheden van de medewerker en de organisatie anderzijds, met aandacht voor een aangename en dynamische werksfeer. Onze medewerkers werken samen in teams, over de verschillende diensten heen, in een open en positieve overlegcultuur.

Korian Home Care streeft naar een omgeving waarin zowel de cliënt, zijn netwerk als onze medewerkers ruimte krijgen tot initiatief en autonomie. Elke vraag wordt met de nodige aandacht beluisterd en behandeld, met respect voor de eigenheid en privacy van de cliënt. Dit draagt bij tot het verhogen van het welzijn en veiligheid van alle partijen.

Korian Home Care wil ook een actieve rol opnemen als vertegenwoordiger van de thuiszorg in de breedste zin van het woord en in alle mogelijke overlegorganen, zowel lokaal als regionaal.

Korian Home Care wil zich profileren als een innovatieve dienstverlener met aandacht voor technologische ontwikkelingen ter ondersteuning.

Korian Home Care blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de thuiszorg, stimuleert samenwerking en organiseert op deze wijze totale zorg voor de cliënt en zijn netwerk.

Onze basiswaarden: vertrouwen, initiatief en verantwoordelijkheid

Basiswaarden

Vertrouwen is het kloppend hart van onze organisatie. U kan ten alle tijden op onze medewerkers rekenen. We ontzorgen u graag. Vertrouwen betekent eerlijkheid en respect tegenover u en uw familie in alle omstandigheden.

Initiatief: We stimuleren eigen initiatief bij onze medewerkers. We moedigen hen aan om oplossingsgericht te denken en te werken in hun dagdagelijkse taken en open te staan voor verandering en innovatie, daar waar het beter kan.

Verantwoordelijkheid: We houden rekening met de impact van onze werking op het milieu en dragen duurzaamheid, het klimaat en biodiversiteit hoog in het vaandel. Via ons residentieel netwerk zijn we lokaal sterk verankerd en bieden we toegankelijke zorg voor iedereen dichtbij huis.